Det här är LundaCraft.

LundaCraft är en ideell förening som befrämjar konst, konsthantverk och liknande skapande verksamhet. Vi anordnar olika arrangemang som våra medlemmar kan delta i, bland annat en återkommande sommarutställning på Galleri Jæger & Jansson i Lund och en mycket uppskattad och välbesökt konst- och konsthantverksutställning i Lunds stadshall runt första advent.

LundaCraft har som målsättning att deltagarna i våra arrangemang ska hålla god kvalitet. Vi strävar efter en så bra mix som möjligt av konst och konsthantverk mm och man får bara sälja det som man själv tillverkat eller designat. Det kan vara akvarell, oljemålning, skulptur, keramik, smide, silverarbeten, glas, trä, kläder av egen design eller tillverkning, stickade produkter, egendesignade textilier mm.

Kontakt:
Skicka ett mail till oss på
kontakt@lundacraft.se

LundaCrafts styrelse
Ingrid Bisgaard, Ordförande
Margareta Hartman, Kassör
Sophie Holmblad, Ledamot
Alejandra Gonzales de Flink, Ledamot
Inger Persson, Ledamot
Åsa Gruvberger, Suppleant
Marianne Andersen, Suppleant

Revisorer
Christos Tziolas, Revisor
Lena Kahl Asketorp, Revisorssuppleant