Medlem i LundaCraft

Monika Blomqvist ”Miqi”

Jag är bosatt och med ateljé i Genarp.  I mitt bildskapande arbetar jag främst med kollageteknik och måleri. Färgfält, ytor och olika strukturer varvar jag med teckningar, texter och/eller fotografier. Vissa delar är diffusa och andra tydliga och en teckning eller ett fotografi kan fungera som ”blickfång” – själva huvudmotivet.

I skapandeprocessen utforskar jag gärna motsatser och kontraster där jag söker spänningen mellan t ex ljus – mörker, rörelse – stillhet, föreställande – abstrakt. Jag söker även motsatser mellan olika mönster och strukturer i själva bildytan.

Inspiration till mina bilder hittar jag överallt. Främst i naturen, genom musiken och i mötet med människor.

Välkommen att besöka min hemsida www.miqiart.com