Lena Somogyi

Jag har växt upp i Linnébygden i Stenbrohults socken i Småland men bor sedan 1964 i Lund.

Mitt stora intresse för akvarellmålning började i augusti 2005. Efter uppmuntran från nära och kära sökte jag mig till en kurs i akvarellmålning hos konstnärinnan Eva Franzén, Gillsätra gård på Öland sommaren 2006.

På hösten 2006 deltog jag i kurser hos MargO, Sjöstorp. Året därpå deltog jag i kurser hos Håkan Lindskog, Grimsholmen.

Jag har varit med på utställningar som Lions arrangerat på Stadshallen i Lund.