Medlem i LundaCraft

caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption

Lena Kahl Asketorp

Under 20 år har jag varit verksam som professionell violinist men 2006 slutade jag min anställning vid Malmö Opera. Musiken har upptagit majoriteten av min tid och varit mitt stora intresse.

Målning och tecknande har alltid funnits i bakgrunden som ett annat uttryckssätt att använda mig av. Mitt konstintresse har alltid funnits där.

För mig, som hela mitt liv huvudsakligen sysslat med musik, ger måleriet en ny infallsvinkel i mitt skapande. Musiken är en abstrakt uttrycksform som inte lämnar några konkreta spår. Måleriet däremot resulterar i något konkret som finns kvar efter det att skapandeprocessen är avslutad. För mig har detta gett nya uttrycksmöjligheter.