Jörgen Arfwedson

Sedan 12 år är jag pensionär och var under min aktiva tid datakonsult. Målat eller tecknat har jag gjort till och från ända sedan skoltiden.

Min första lärare, och dessutom svärmor, var Kjerstin Dahlén-Lundgren, Karlskrona, som var en erkänt duktig akvarellmålare av landskap, som sedan mitten av 80-talet inspirerat och instruerat mig.

Följande lärare, som var för sig givit mig inspiration och lärdomar i akvarellmåleri är Johan Ramberg Malmö, Hasse Karlsson Vitemölle och Margaretha Olsson (MARGO) Dalby.

För mig är avsikten att försöka återge vacker, dramatisk eller spännande natur. Det viktiga är, att åskådaren "mår bra" av att titta på mina bilder.

 

Jörgen Arfwedson

Järnvägsgatan 23, 245 32 Staffanstorp

046-257227,  0708-257227