Doris Karlsson

Jag har målat i många år. Att vara skapande och kreativ ger tillvaron lust och mening.

Jag målar huvudsakligen akvarell men även olja och då i större format. Naturens skeende är en ständig inspiration.

Det har blivit en hel del utställningar och kurser under åren.

 

Doris Karlsson

doris.karlsson@romele.com