Vill du bli medlem?

Är du konstnär, konsthantverkare eller håller på med liknande skapande verksamhet? Det kan vara akvarell, oljemålning, skulptur, keramik, smide, silverarbeten, glas, trä, kläder av egen design eller tillverkning, stickade produkter, egendesignade textilier etc. Då kan du söka medlemskap i LundaCraft.

Vi anordnar arrangemang som våra medlemmar kan delta i och ser positivt på att medlemmarna engagerar sig i föreningen och våra olika aktiviteter.

Vill du ansöka om medlemskap, skicka oss ett mail till kontakt@lundacraft.se där du berättar om dig själv och din verksamhet. Samtidigt ska du skicka oss bilder med exempel på det du gör. Det ska vara bilder som är representativa för det du önskar visa på föreningens utställningar om du blir medlem. Bilderna skickar du med hjälp av wetransfer.com. Sätt kontakt@lundacraft.se som mottagare.

Vi har inga krav på att du kan visa upp en stor meritlista, men lägger stor vikt vid kvalitet och seriositet i ditt skapande. Din ansökan kommer att bedömas av föreningens styrelse.

Bedömningarna görs i regel i januari och augusti.


Utställningar och arrangemang

Alla medlemmar har möjlighet att vara med i våra utställningar till självkostnadspris, vilket även innebär att alla deltagare delar på arbetet med utställningen. Bland annat kan man vara med och arbeta med marknadsföring, underhållning, mottagning, café eller bakning m m. Var och en ansvarar för sin utställningsyta och att allt är klart på den egna platsen när utställningen öppnar. Medlemmarna förväntas närvara på vernissagerna och även sista utställningsdagen, då vi även gör i ordning efter oss tillsammans.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kr. Därutöver tillkommer avgift för de arrangemang du deltar i. Avgiften ska betalas in på plusgiro 56 41 04-8 eller bankgiro 656-2326.


Vänmedlem

Du kan bli medlem med syfte att stötta föreningen utan att delta i utställningar. Skicka ett mail till kontakt@lundacraft.se med namn och adress.

Årsavgiften är 100 kr.